سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قالیباف و تکنوکراسی

بسم الله الحق


در این نوشتار قصد دارم اشکال تکنوکرات بودن دکتر قالیباف را بررسی کنم.

رهبر انقلاب طی سخنرانی شان در حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مورد تکنوکراسی اشاره ای داشتند:

" 18 سال پیش خطاب به دولت وقت گفتم که باید کاری کنند که در چاههای نفت را ببندیم، اما آقایان به اصطلاح خودشان تکنوکرات لبخندی زدند و گفتند مگر می شود..."

در مقابل، منتقدین دکتر قالیباف با توجه به صحبتی که ایشان چندین سال قبل در مورد تکنوکراسی داشتند ایشان را تکنوکرات دانسته و بیانات رهبری را به ایشان هم ربط داده اند!

دکتر قالیباف: 

 "ممکن است که بگویند قالیباف ، انسان تکنوکراتی است که باید بگوییم تکنوکرات بودن چیز بدی نیست و به معنای استفاده درست از ابزار خوب و مدرن است که برای پیاده سازی یک آرمان و یک عقل متصل به وحی الهی استفاده می شود."

باید عرض کنم که بیانات رهبری اشاره به دوران سازندگی دارد و هیچ ربطی به دکتر قالیباف ندارد که فقط یک بار در یک سخنرانی علمی از تکنوکراسی نه به عنوان اصل و هدف بلکه به عنوان استفاده درست از ابزار مدرن در جهت پیاده سازی یک آرمان و یک عقل متصل به وحی نام برده اند. در بیان دکتر قالیباف دقیقا به وسیله بودن ابزار در جهت مسائل معنوی تاکید شده است.  

اگر صرف استفاده از کلمه "تکنوکراسی" ایشان را تکنوکرات غرب زده کرده است پس تکلیف ما با بیان رهبر انقلاب که در سال 71 در مورد تکنوکراسی صحبت کردند چه می شود؟!

رهبر انقلاب:

«تحصیلات متنوع و مختلف، کارگزاران جامعه و متخصصین را درست می کند و به اصطلاح، تکنوکرات ها را به وجود می آورد. و به عبارت دیگر کسانی را که امور اداره ی صنعتی و فنی و علمی و اداری و سازمانی تشکیلات گوناگون را اداره خواهند کرد به وجود می آورد.»

 ببینید تعریف رهبر انقلاب از تکنوکراسی چیست؟

نتیجه به بیانی دیگر :

آنهایی که صحبت های دکتر قالیباف درباره توجه به نیروهای کارآمد را پیگیری کرده اند، خوب می دانند که منظور ایشان از توجه به «تکنیک» و «فن گرایی» چیست. قالیباف با صراحت اعلام کرده که مدیران اجرایی نظام، باید قدرت داشته باشند تا بتوانند تکنیک و فن را در خدمت نظام ولایی کشور به کار بگیرند. در چنین گفتمانی آنچه که اصالت دارد، تحقق منویات نظام مقدس جمهوری اسلامی است و مدعیان باید پاسخ دهند که چه ایرادی دارد اگر از فن و تکنیک برای رسیدن به آرمان های مقدس مان بهره ببریم؟ متاسفانه در چند هفته اخیر برخی رسانه ها با شیطنت قصد دارند تا از فرمایشات مقام معظم رهبری بازی رسانه ای درست کنند و بدون آنکه به کلیات گفتمان ایشان توجه داشته باشند، صرفا به دنبال سوژه ای برای تخریب دیگران هستند. رهبر انقلاب در سخنرانی شان در مشهد مقدس اشاره کردند که آقایان به اصطلاح تکنوکرات نتوانستند درب چاه های نفت را ببندند. اگر دقت کنیم، در همین نکته هم عدم توانمندی این افراد مورد نقد قرار گرفته، در صورتی که اگر آنها مدیران «ولایی» و «توانمند» بودند، باید این فرمایش رهبر انقلاب را محقق می کردند. دکتر قالیباف خود درباره این انتقاد چنین پاسخی داده است:

« ما عقلی که متصل به وحی نباشد قبول نداریم. وقتی بحث تکنوکرات را به عنوان یک جریان در غرب نگاه می کنیم حتما در چهارچوب نظام اسلامی و فرهنگ شیعه و باورهای مذهبی ما جایی ندارد. اگر ابزار برای ما هدف باشد محکوم است. تکنوکراسی و فن سالاری از نظر ما یک وسیله است، وسیله ای برای رسیدن به یک هدف مقدس. البته طبیعی است که از هر وسیله ای نباید در این مسیر استفاده کرد.»

پاسخ صوتی دکتر قالیباف در مورد این اشکال